logo
Образователни програми
Езикови ваканции
Пансионни училища

Средно образование в Германия

В Германия както и в тези международни училища, които следват системата за средно образование в Германия учениците задължително полагат зрелостни изпити след 12-ти или 13-ти клас. Официалното наименование на немските матури, след завършване на средно образование е Аllgemeine Hochschulreife, но по-широко са известни като German Abitur.

В гимназиалните училища в Германия на учениците се предоставя избор от 3 основни вида предмети: чужди езици и изкуство; хуманитарни и социални науки и математика и естествени науки. През последните 2-3 години от своето средно образование в Германия, те избират определена област, в която да специализират в зависимост от личните си предпочитания за бъдеща професионална реализация. В последствие се полагат писмени и устни зрелостни изпити само по тези избрани дисциплини. Оценките от матурите се комбинират с оценките от последните 2-3 години от тяхното средно обучение в Германия и така се образува общия успех.
Предлаганите курсове по време на средното образование от своя страна се делят на стандартни и интензивни. Изискването за допускане до зрелостните изпити е гимназистите да са покрили 2 интензивни курса и между 7-10 стандартни. Самият зрелостен изпит за завършване на средно образовение в Германия се състои от 1 изпит по всеки от двата интензивни предмета и 1 изпит по 2 от стандартните по избор.

При успешно полагане на зрелостните изпити се придобива квалификацията Abiturzeugni, която представлява диплома за завършено средно образование в Германия. Този документ съдържа всички оценки и дава възможност да се продължи образованието в университет или друг тип висше учебно заведение, като има функциите както на сертификат за завършено средно образование, така и на изпит за прием в университет. Матурите Abitur обаче, сами по себе си не са напълно достатъчни за започване на висше образование в Германия и други страни, тъй като някои университети самостоятелно определят своите приемни изпити.

Програмата German Abitur се предлага и в  Швейцария (Lyceum Alpinum Zuoz). Но ако не ви допада образователната система в Германия може да се насочите към средно образование в Англия или към средно образование във Франция, а защо не и към някоя по-екзотична дестинация като Дубай (Repton School).

Свържи се с консултант
logo
Инвестирайте в бъдещето на своите деца - подарете им образование в чужбина!
АКРЕДИТАЦИИ
2012

Cambridge Education Group

Accredited Partner
2019

BSBN

Accredited Partner