logo
Образователни програми
Езикови ваканции
Пансионни училища

Средно образование във Франция

Средното образование във Франция започва на 14 годишна възраст и приключва на 18 годишна възраст, като тази система позволява на учениците да изберат в какъв профил да специализират за френска диплома. Изборът, който се предлага е между:

1) Основен French Baccalauréat: дели се на 3 подвида:

- Baccalaureate L за литература;
- Baccalaureate ES с икономическа и социална насоченост;
- Baccalaureate S профилиран в сферата на науките.

2) Специализиран технически бакалауреат
3) Професионален бакалауреат

Учебната програма за средно образование във всички френски училища е разработена така, че учениците задължително изучават френски език, история, география, 2 чужди езика, философия, математика и наука, физкултура и по желание един или два свободно избираеми предмета. В допълнение, тясно застъпени са основните предмети от съответната програма за средно образование във Франция, която са си избрали:

- математика и три науки за Baccalaureate S;
- математика за Baccalaureate ES;
- и литература, философия и езици за Baccalaureate L.

През първата година от своето образование във Франция, от гимназистите се изисква да направят самостоятелно научно проучване в групи с други 2-ма или 3-ма души, а през последната година от своето образование във Франция - да избират един от предметите като тясна специалност и да го изучават на интензивно ниво.

За целия курс на обучение във Франция има само две изпитни сесии – учениците полагат 2 до 4 изпита през първата и последната година. Дипломата за French Baccalaureate се присъжда на база среден общ успех, като учениците трябва да завършат своето образование във Франция с минимална оценка 10/20 . Присъждат се и специални отличия за високи резултати: Аssez bien (12/20), Вien (14/20), Тrès bien (16/20). Ако някой от учениците получи оценки 8/20 или 9/20 има право да се яви на устен изпит за повишаване на успеха в рамките на 1 седмица след обявяване на резултатите. Учебната година се състои от три срока.

Програмата French Baccalauréat за средно образование във Франция се предлага в нашите партниращи пансионни училища във Франция (L’Ecole des Roche и Saint Denis International School) и Швейцария (College du Leman).

Свържи се с консултант
logo
Инвестирайте в бъдещето на своите деца - подарете им образование в чужбина!
АКРЕДИТАЦИИ
2012

Cambridge Education Group

Accredited Partner
2019

BSBN

Accredited Partner