logo
Образователни програми
Езикови ваканции
Пансионни училища

Международнa образователна програма

International Baccalaureate Diploma Programme (IB) е двугодишна международна образователна програма, за средно образование, разделена на три възрастови групи.  За деца от 3-4г. до 11 години, за ученици от 11 до 16 г. и от 16 до 19 години. Пследните две години са тясно профилирани към подготовката, за взимане на IB диплома за средно обраование. Програмата за първи път започва да се преподава през 1968 год. и днес се предлага в 2,163 училища по цял свят. Дипломата е международно призната квалификация за прием в университет и може да се изучава на три различни езика – английски език, испански и френски език. Във ВеликобританияInternational Baccalaureate Diploma Programme се предлaга от много пансионни училища като алтернатива на британските A Levels, като основното й предимство пред тях е избягването на честите изпити.

През двугодишния курс на обучение се изучават общо 6 предмета (3 предмета на високо ниво и 3 на ниско ниво). Учениците са задължени да изберат по един от предметите от групи 1 до 5 по-долу и един предмет от групи 1-4 или 6 и съответно да посочат кои от тях ще изучават на високо, и кои на ниско ниво.

Програма International Baccalaureate:

 • Група 1: Първи език: Роден език
 • Група 2: Втори език: предлага се богат избор от модерни езици плюс два класически езика: латински и старогръцки
 • Група 3: Личности и общества: учениците могат да изберат една от следните социални науки: бизнес и мениджмънт, икономика, география, история, информационни технологии, философия, психология, социална и културна антропология.
 • Група 4: Експериментални науки: Тук се предлага избор от 4 предмета: биология, химия, технологии, физика
 • Група 5: Математика: в тази група учениците задължително трябва да посочат дали желаят да изучават математика на стандартно или високо ниво, а като избираем предмет могат да посочат и компютърни науки, който също е част от групата.
 • Група 6: Изкуства: филмови науки, музика, актьорско майсторство и визуални изкуства.

В допълнение към тези предмети има още три задължителни изисквания, които кандидатите за International Baccalaureate диплома трябва да покрият:

 • 1) Курс по теория на познанието: В рамките на 100 учебни часа, курсистите развиват уменията си да мислят критично и придобиват общи познания от епистемология - учение, занимаващо се с характера, произхода и обхвата на познанието.
 • 2) Творчество, Действие, Услуги: В рамките на 150 учебни часа, учениците придобиват ценни житейски умения чрез ангажирането им в обществено полезни социални дейности и участия в спортни инициативи. Хорариума от 150 часа се поделя на 3х50 часа за всеки от трите отделни компонента на програмата.
 • 3) Есе: Това е последният задължителен компонент от програмата IB. Всеки ученик се задължава да напише есе с дължина от 4000 думи на тема, която представлява личен интерес за ученика и тематически се основава на един от изучаваните предмети. Учениците имат ръководител, който им оказва съдействие на всеки от етапите по написване на есето.
  Оценяване: За да се придобие международно призната квалификация IB, всеки ученик трябва да изпълни определени условия и критерии в продължителността на курса на обучение. Това включва полагането на писмени изпити в края на програмата, които се оценяват от външни оценители и получаването на оценки на курсови работи по шестте изучавани предмета, по скала от 1-7 (като 7 е най-високата оценка). Успешно се дипломират тези ученици, които успеят да наберат минимум 24 точки и се представят задоволително на трите допълнителни задължителни елемента (ТП, ТДУ и есето). Максималният брой точки е 45 и включва 3 точки за изключително добро есе и отлично представяне в курса по теория на познанието.

Средно образование по международнa образователна програма IB се предлага в много от нашите партниращи пансионни училища в Англия, както и в Австрия (St Gilgen International School), Германия (Berlin Brandenburg International School) и Швейцария (College du LemanLyceum Alpinum Zuoz и TASIS The American School).

Свържи се с консултант
logo
Инвестирайте в бъдещето на своите деца - подарете им образование в чужбина!
АКРЕДИТАЦИИ
2012

Cambridge Education Group

Accredited Partner
2019

BSBN

Accredited Partner